У

говору о еротској литератури подела на мушко и женско писмо донекле има смисла јер не подразумева квалитативну детерминацију прочитаног текста. Различитост мушког и женског интимног искуства и родног идентитета као индивидуалне базе из које се више или мање креће у акт писања, претпоставља и фундаментално другачију перцепцију света.

Детаљније...

И

сторија је учитељица живота, каже пословица. Лепо и тачно, једини проблем је на коју историју мислимо у одређеним ситуацијама. Званична повест може нас подучити којечему, али није ли већ дуже време тренд историјске науке да обраћа пажњу на тзв. приватне историје?

Детаљније...

Н

аписавши реч Жена, наједном сам се нашла у дилеми на који начин представити ово биће, а не повредити њен антипод, њену другу половину, њено двојство – Њ.В. Мушкарца. Намера ми није да се бавим флоскулама и тлапњама о томе ко је бољи, паметнији, способнији, виспренији, емоционално интелигентнији, нити читавим бесконачним низом других општих места и небулоза о Марсу и Венери, на којима се заснива већина петпарачких прича по ономе што се у српској савременој (не)култури назива женским часописима.

Детаљније...