Ј

ош као девојчица много сам волела биологију. Имала сам и доброг наставника који је успео да ми приближи ову јединствену науку. Са посебном преданошћу и задовољством сам учила, истраживала, читала енциклопедије, листала атласе, правила хербаријуме и албуме и, право да вам кажем, нешто и научила.

Детаљније...

Н

аправити прилог о позоришној представи није нимало лако – у противном би прилога из културе било далеко више у свим медијима. Јединствена непоновљивост представе као уметничког експеримента у једном ограниченом исечку времена, замршена двострукост позоришног дискурса која се огледа у структуралној међузависности драмског текста и свега што позориште као сценска уметност уноси у њега, мењајући га и чинећи изнова новим – све то могу бити ограничавајући елементи који сужавају број потенцијалних позоришних посленика на радију.

Детаљније...

К

реирање емисије која се бави културом можда је један од најважнијих организационих, садржајних, и поврх свега смисаоних задатака у нашем радијском простору. На први поглед, чини се да је највећи узрок потешкоћа економски фактор, посебно када су у питању комерцијалне радио станице.

Детаљније...