Arhiva: Year: 2014

Н

аправити прилог о позоришној представи није нимало лако – у противном би прилога из културе било далеко више у свим медијима. Јединствена непоновљивост представе као уметничког експеримента у једном ограниченом исечку времена, замршена двострукост позоришног дискурса која се огледа у структуралној међузависности драмског текста и свега што позориште као сценска уметност уноси у њега, мењајући га и чинећи изнова новим – све то могу бити ограничавајући елементи који сужавају број потенцијалних позоришних посленика на радију.

Детаљније...

У

једној модерној фрагменталној форми, у неколико различитих временских и географских тачака које захватају кратак период времена (друга половина 1989 – те године), испричана је прича о распаду једног света и њeгове идеологије.

Детаљније...