У

једној модерној фрагменталној форми, у неколико различитих временских и географских тачака које захватају кратак период времена (друга половина 1989 – те године), испричана је прича о распаду једног света и њeгове идеологије.

Детаљније...