К

реирање емисије која се бави културом можда је један од најважнијих организационих, садржајних, и поврх свега смисаоних задатака у нашем радијском простору. На први поглед, чини се да је највећи узрок потешкоћа економски фактор, посебно када су у питању комерцијалне радио станице.

Детаљније...

Н

аправити прилог о позоришној представи није нимало лако – у противном би прилога из културе било далеко више у свим медијима. Јединствена непоновљивост представе као уметничког експеримента у једном ограниченом исечку времена, замршена двострукост позоришног дискурса која се огледа у структуралној међузависности драмског текса и свега што позориште као сценска уметност уноси у њега, мењајући га и чинећи изнова новим – све то могу бити ограничавајући елементи који сужавају број потенцијалних позоришних посленика на радију.

Детаљније...

К

реирање емисије која се бави културом можда је један од најважнијих организационих, садржајних, и поврх свега, смисаоних задатака у нашем радијском простору. На први поглед, чини се да је највећи узрак потешкоћа економски фактор, посебно када су у питању комерцијалне радио станице. Тешко да постоји материјално оправдање прављења таквог програма, осим ако иза сцене не постоји евентуални спонзор одређене емисије, или донатор ширег пројекта у који би ушло и пласирање такве понуде. Но, пошто се такве ствари не дешавају, често на овој географској ширини, када треба направити културни додатак економска оправданост чини се веома танка.

Детаљније...