М

ожда би требало бити помало спутан и за нијансу одговорнији сада, после додле НИН-ове награде, приступити писању о новом роману Светлане Велмар Јанковић, али ће ауторка овог текста, ипак покушати да без бојазни, пружи кратки приказ овог књижевног дела.

Детаљније...

П

осегнувши за старинском формом пикарског романа и његовом једноставном организацијом сижеа, писац нас одоводи, као и свог помало магловитог јунака, у чаробне пределе нестварног и мистериозног.

Детаљније...

С

војим надасве једноставним стилом и односом према свему чега се дотакне, Ефрем Кишон наставља свој приповедачки рад. Далеко смо, међутим, од породично васпитане тематике којом се писац бави у претходном делу које је код нас такође издала кућа Book Marso, „Код куће је најгоре“.

Детаљније...