Предраг Чудић: Савети младом писцу или књижевна почетница

К

њига Предрага Чудића, у издању Радија Б92, садржи групу текстова издаваних на радију и у часописима у последњих десетак и више година.

 

У њима се аутор бави разноликим питањима и појавама, првенствено везаним за поља књижевне и друштвене стварности која су, када се књига у целини сагледа, за аутора нераскидиво повезане и нужно условљена једно дугим. Осим првих неколико текстова, посвећених Кишу и трагично преминулом дубровачком књижевнику Милану Милишићу, који зраче лирском нотом у исказу, остатак књиге краси оштар иронично – сатирични тон, који местимично прелази у пародију. Чудић је заокупљен посматрањем онога што се дешава на књижевној и друштвеној сцени нашег простора у светлу рата, економске кризе и распадања основних вредносних система (најдуховитије уобличење овај проблем добио је у тексту Српски романтизам“).

 

Ова есејизирана проза написана је свежим и оштрим језиком који ствари огољује у њиховој суштини, не оставивљајући ни мало простора недоумици у погледу ауторовог односа према појавама над којима рамишља. Насловни текст, заједно са Причом о Нобелу и награди, закључује књигу ироничним опаскама на рачун односа књижевности, као једног духовног феномена, и књижевних награда. Крајња релативизација естетских парадигми у светлу савремених дешавања не оставља места оптимизму у погледу статуса књижевности и уметности уопште, али зато, са друге стране, ослобађа нас лажних нада и занесености у погледу апсолутне неангажованости литературе и њених ствараоца.

 

На коју ћемо се страну определити зависи од нашег етичког, професионалног и људског профила а Чудићева књига је путоказ ка позитивном полу тих вредности.

 

Предраг Чудић, Савети младом писцу или књижевна почетница (Самиздат Б92, 1996. године)

Текст је објављен у месечном часопису Беорама, 1997. године.